layer1-ba0px;padding-righckground

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thi Công Nhà Thép Tiền Chế, Bách Thắng đáp ứng hầu hết các kỹ thuật chuyên môn như:

+ Thiết kế, tính lực và đầm trục (nếu có).

+ Thi công xây dựng nhà xưởng tiền chế