layer1-ba0px;padding-righckground

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thi Công Hệ Thống Đường Ống Công Nghệ, Bách Thắng đáp ứng hầu hết các kỹ thuật chuyên môn như:

+ Thiết kế hệ thống đường ống công nghệ

+ Thi công lắp đặt đường ống nối và đường ống ngầm

+ Bảo trì sửa chữa đường ống

+ Xử lý bề mặt chống ăn mòn

+ Bảo trì các vấn đề đường ống